ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΝΑΛΙΟΝΤΑ
Γρηγόρη Αυξεντίου 2641, Αναλιόντας Λευκωσία
info@analiontasolivemill.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η οικογένεια μας ασχολείται με την παραγωγή ελαιόλαδου για πάνω από ένα αιώνα.